Typsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

FyrisPrimus
Hymfedorgia

FyrisPrimus 3
FyrisPrimus 3

FyrisPrimus 5
FyrisPrimus 6
FyrisPrimus 7

FyrisPrimus 8

Länk till Jämför abc

Skriv ut högupplöst stilprov i pdf-format


FyrisFonts Primus återger den unge Firmin Didots första nyklassicistiska typsnitt, inledningen till den typklass som kallas nyantikva, som dessvärre kom att dominera typografin över ett sekel framåt.

Firmin Didot (1764–1836) hörde till den framstående franska typografiska dynastin Didot, som var tidens främsta boktryckare och typsnittstillverkare. 

Firmin var sin tids främste stämpelskärare. Det var han som 1784 – vid 20 års ålder, två år före den franska revolutionen – skapade den s.k. nyklassicistiska stilen, med just det typsnitt som här återges som Primus.

Liksom så många andra utgick han från Fourniers typsnitt, men han var också inspirerad av Baskervilles teckenkonst. (Läs mer om >>Fournier och om >>Baskerville)

Utmärkande för Didots nyklassicistiska teckenform är skarp kontrast mellan tunna och tjocka linjer, en geometrisk konstruktion samt skarpa vågräta seriffer. 

I Bodonis typsnitt drevs Didots uppfinning till kalla geometriska konstruktioner – som älskades av samtiden och eftervärlden.

Didot skapade punkten: Tillsammans med sin far utvecklade Firmin Didot också ett nytt matematiskt system för teckenstorlekar,  med den typografiska punkten som basenhet. Det är detta system som ligger till grund för dagens måttsystem och didot-systemet används i vissa sammanhang än i dag.

Firmin Didot var den franska revolutionens  favorit – typografiskt sett – och Napoleon utnämnde honom till chef för det mäktiga Nationaltryckeriet, den högsta punkt (!) en fransk typograf kunde nå. Napoleon mötte sitt Waterloo innan Firmin hann uträtta något inom typografin,  men hans byst kan beskådas där än idag.

Primus  är också det första typsnitt som framställts av FyrisFonts. Därav namnet. Det togs fram några sommardagar 1989 (200 år efter den franska revolutionen förstås), på initiativ av typografen och formgivaren >>Ludvig Grandin.

Uppgiften var att ta fram ett lämpligt skylttypsnitt till Jan Myrdals visning av affischer från den franska revolutionen, och Times och Helvetica kändes på något sätt fel. För att skapa stilkänsla och sammanhang fick vi göra ett typsnitt med den rätta tidsandan. Det blev Primus.

Tekniskt sett blev det väl som det blir under några sommardagar, men det fungerade. Därefter har fonten bearbetats så att den fungerar för allmän användning.

Typsnittet är baserat på tryckta stilprov och återger det gamla boktryckets egenskaper.

Detta är i sanning ett revolutionärt typsnitt och själva startpunkten för den typstil som på engelska kallas "modern" och som vi kallar nyantikva.

Givetvis är det allt annat än modernt; det pekar tillbaks på det grekiska stilidealet från 300-talet f.Kr. Men tolkat enligt 1790-talets mått – det vi kallar nyklassicism.

Det är med den tidens typsnitt och mode, som med den franska revolutionen i stort, man avsåg inte att skapa något nytt, utan att återställa något som förlorats.

Och det som förlorats låg väldigt långt tillbaks i en töckenomhöljd forntid, vars konturer tecknades av samtiden.

Men stilbildande blev Didots och Bodonis geometriska teckenkonst och modern förblev den dessvärre intill 1930-talet och funktionalismen.

I jämförelse med Bodonis typsnitt, som kom lite senare, är Fyris Primus mjukare och mindre mekaniskt, och fungerar utmärkt både för kraftiga rubriker och kortare texter.

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 400 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 060314 - - - >