Typsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

Beckhem Gothic
Hymfedorgia 48pt
abcdefghijklmnopq
rstuwxyzåäö

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

1234567890!?;
Alternativa tecken:
a-a-b-b-c-d-d-e-e
f-f-g-h-i-ij-j-k-k
l-l-m-n-o-s-s-sz
st-t-tt-u-å-ä
Ornament:
ornament
kombinerade ornament

 

BeckhemGothic abc

Skriv ut högupplöst stilprov i pdf-format


FyrisFonts Beckhem Gothic återger den handstil som användes i Sverige under 1600- och 1700-talen. Det är en så kallad tysk kursiv eller nygotisk kursiv, som kan sägas vara den handskrivna motsvarigheten till den tryckta frakturstilen (Se Fyris Fraktur och artikel om frakturen) . Utmärkande drag i denna snabbskrivna kanslistil är brutna eller öppna ovaler, så kallad "ögglebrytning".

Beckhem Gothic baseras i huvudsak på lantmäteridirektören Carl Beckmans stilprov på tysk skrivstil i boken Grunderne til skriftkonsten från 1794, men hämtar också förebilder från manuskript från 1740-talet. Beckmans återgivning av den tyska kursiven är lite mer rundad och förskönad än den vanliga handstilen.

BeckhemGothic har den gotiska kursivens ligaturer (sammanskrivningar av två tecken, t.ex. s–t och t– t) liksom den tyska kursivens alternativa tecken för k och s (olika tecken för första-, mellan- och slut-s samt dubbel-s).

(En teckenöversättning kan du ta fram här (pdf).)

En finess med fonten BeckhemGothic är uppsättningen av alternativa tecken med vågräta sammanbindningslinjer, som gör det möjligt att återskapa en handstilstrogen skriftbild. På Mac är dessa specialtecken lätt tillgängliga med alt-tangenten och alt-skift-tangenterna. På PC tas de fram med numeriska angivelser.

Ornamenten kan användas för dekorativ början och slut på text och till att bygga ornamentslingor i 1700-talsstil.

(En teckentablå kan du ta fram här (pdf).)

Beckhem Gothic kan användas för illustrationer och för undervisning i denna svårlästa stil. Du kan också använda den som kuriosa i korrespondens med historiker, arkivarier, släktforskare och tyskar födda före 1950, som fick lära sig denna handstil i skolan.

Detta typsnitt tog jag fram under min tid som redaktör för utgivningen av ståndsriksdagarnas otryckta ståndsprotokoll, ett jobb som jag i egenskap av 1700-talshistoriker hade vid Riksdagsbiblioteket. Beckhem Gothic kunde jag använda i informationsmaterial och i presentationer av vår verksamhet. (Länk till ståndsprotokollen på Riksdagsbiblioteket)

Som ett – i dubbel mening – historiskt dokument kan du på denna webbplats se ståndsprotokolls-webben i sitt ursprungliga skick, som den publicerades på Telemuseums server våren 1995. (Länk till ståndsprotokollen 1995 på FyrisFonts)

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 400 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 160731 - - - >