Typsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

Fyris Fraktur
Hymfedorgia
abcdefghijklmnopq
abcdefghijklmnopq
rstuvwxyzåäö
rstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJ
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
KLMNOPQRS
TUVWXYZÅÄÖ
TUVWXYZÅÄÖ
1234567890

Skriv ut högupplöst stilprov i pdf-format


FyrisFonts Fraktur är en så kallad gotisk eller bruten stil, som användes som trycktypsnitt i Sverige under 1600- och 1700-talen, och i vissa fall till 1800-talets mitt. Frakturen kan sägas vara den den tryckstil som motsvarar den gotiska kursiven, som du ser i Beckhem Gothic.

(Läs mer om Fraktur och gotiska stilar i artikeln om Frakturen)

FyrisFraktur kan användas för rubriker, skyltar och logotyper.

FyrisFraktur togs fram för att i historiska sammanhang kunna återge 1700-talstryck på laserskrivare och bildskärm. Tecknen har fått behålla en del av den inskannade förlagans knagglighet, för att ge lite tidskänsla i dessa miljöer.

I stilprovet visas frakturens tecken överst och motsvarande tecken i antikva i raden under.

Frakturen är lika lite som antikvan ett enda typsnitt. Den har under tidernas lopp funnits i olika varianter och har producerats som många olika typsnitt.

FyrisFraktur återger en mager variant som dels är ganska vacker, dels ligger nära den trycktyp som vid 1700-talets mitt användes som texttypsnitt.

Det var i det folkliga och publika trycket som frakturen levde kvar längst, i katekesen och i förordningar, i kungörelser och i skillingtryck. Skälet var att folk ansåg att den nya stilen (alltså antikvan) var för svårläst. Idag tycker folk att frakturen är i stort sett oläslig.

Vanans makt är stor och typografin är dess tjänare.

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 300 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 061220 - - - >