Garajannon

Display

Display Italic

Medium

Medium Italic

Text

Book

Book Italic

Small Caps

Fraction

Multiple MasterTypsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

Garajannon MM-schemaFyrisFonts Garajannon MultipleMaster har två grundfonter eller extremformer: Display och Book.

Utifrån  dem kan man generera mellanformer. Garajannon Medium är ett exempel på en sådan mellanform.

Garajannon Text är dock en stilvariant i sig, tecknad utifrån en i mitt tycke mycket användbar grad av Jannons Garamond. Här finns den med för att ange dess position i den optiska axeln, men den är inte genererad som mellanform. Däremot kan den tas som utgångspunkt för interpolation med Garajannon Display.

En närmare jämförelse mellan de olika varianterna kan du göra på sidan "Jämför abc".

Du kan beställa valfri mellanform som fast font, för PC eller Mac, i formaten TrueType eller Type 1.

Garajannon Multiple Master är utvecklad för Mac i Type-1-format, men är inte till salu. Erfarenheten visar att MM-tekniken inte används så mycket, utan att man i det dagliga arbetet hellre har ett antal fasta stilsorter.

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 400 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 010304 - - - >

book italic book text medium italic medium display italic display