Garajannon

Display

Display Italic

Medium

Medium Italic

Text

Book

Book Italic

Small Caps

Fraction

Multiple MasterTypsnitt

Garajannon

Spartacus

Beckhem Gothic

Fournament

Primus

Fyris Fraction

Fyris Fraktur

Krabat

Heltime

Terminator

Bessie

Billie

Jämför abc


 

Garjannon Small Caps 48 pt Garjannon Small Caps 48 pt Garjannon Small Caps 48 pt Garjannon Small Caps 48 pt
Garjannon Small Caps 48 pt Garjannon Small Caps 48 pt Garjannon Small Caps 48 pt Garjannon Small Caps 48 pt Garjannon Small Caps 48 pt
Garjannon Small Caps 48 pt
Länk till Jämför abc

Skriv ut högupplöst stilprov i pdf-format

FyrisFonts Small Caps har det engelska ordet för Kapitäler. Därmed avses versala teckenformer som har samma höjd som x-höjden på de gemena tecknen. De är också bredare och knubbigare än versalerna, med öppnare ljusrum och mindre kontrast mellan tunna och tjocka streck, för att matcha svärtan hos de gemena tecknen, så att de ska kunna sättas tillsammans med dem i en text. Skulle man använda versalerna i förminskad grad, skulle de se helt malätna och utmagrade ut, och bli ganska svårlästa.

Kapitäler används som utmärkning i löpande text eller i de första orden i ett stycke. Deras breda knubbighet är ett stildrag som medvetet kan användas ganska fritt, men vanligtvis för att framhäva versala tecken i liten grad, till exempel i logotyper och sidhuvuden.

Kapitäler ska sättas med en liten spärrning, för att bli mer lättlästa och för att synas bra som utmärkning. Sätts de tätt tenderar de att gröta ihop sig. Garajannon Small Caps har redan i fonten en bra spärrning.

Garajannon Small Caps har gemena siffror, som på engelska kallas Old Style. Med gemen menas att de motsvarar gemena tecken genom att de har varierande höjd. Därmed blir de mer lättlästa i löpande text. Så användes siffror till den franska revolutionen, då versala siffror började bli populära i radikala kretsar, men de slog   igenom först under det i många andra avseenden stillösa 1800-talet.

Idag är vi vana vid versala siffror, som gott duger i de flesta sammanhang. I tidningstext brukar gemena siffror vara störande, för att de är så oväntade. Däremot bör de användas i lite mer exklusiva och pretentiösa sammanhang, liksom när man vill anknyta till klassiska och bildade traditioner. I boktryck är de i allmänhet att föredra.

Garajannons gemena suffror går också utmärkt att använda i tabeller och sifferuppställningar, som man vill ge en lite mer exklusiv prägel.

Gemensifforna hör inte exklusivt ihop med kapitälerna. Garajannons gemena siffror har bredd och linjevikt som gör att de passar både med Garajannon Display och Garajannon Text.  Siffrorna har noga avvägda teckenmellanrum för att ge vackra och lättlästa sifferbilder i text.

Garajannon Display och Garajannon Text kan beställas med dessa gemena siffror som standard.

Mac / PC / Type 1 / TrueType / Pris 400 kr + moms

| FyrisFonts | Typsnitt | Beställa | Artiklar | Ordbok | Innehåll | Om |

< - - - Sidan uppdaterad 990608 - - - >